Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina

Residencial

Reforma interior i exterior corresponent a adequació de bany i cuina, substitució de paviment, revestiment i tancaments interiors i exteriors. Noves instal·lacions d'il·luminació i refrigeració. Adequació de piscina i jardí.