Què podem fer per tu

Electricitat
Disseny i dimensionament de instal·lacions elèctriques

Disseny i dimensionament de instal·lacions elèctriques

Subministrament, instal·lacions i producció instal·lacions elèctriques convencionals e integrades

Subministrament, instal·lacions i producció instal·lacions elèctriques convencionals e integrades

Projectes de il·luminació tècnica i decorativa

Projectes de il·luminació tècnica i decorativa

Sistemes de control i monitorització de consums energètics

Sistemes de control i monitorització de consums energètics

Projectes de eficència energètica per edificació

Projectes de eficència energètica per edificació

Manteniment preventiu i correctiu

Manteniment preventiu i correctiu

Àudio i video
Disseny i producció de Salas de Home Cinema a mida amb els estàndards dolby Atmos i Auro 3D

Disseny i producció de Salas de Home Cinema a mida amb els estàndards dolby Atmos i Auro 3D

Sistemes de so i multiroom

Sistemes de so i multiroom

Sistemes de distribució de vídeo en full HD, ultra HD (4K)

Sistemes de distribució de vídeo en full HD, ultra HD (4K)

Integracions completes amb la resta de les instal·lacions del habitatge

Integracions completes amb la resta de les instal·lacions del habitatge

Estudis de qualitat acústica de sales i calibratge d’equips

Estudis de qualitat acústica de sales i calibratge d’equips

Manteniment preventiu i correctiu

Manteniment preventiu i correctiu

Integració
Disseny i dimensionament de integració de instal·lacions

Disseny i dimensionament de integració de instal·lacions

Integració de il·luminació, motoritzacions, climatització, ACS, seguretat, audiovisuals i sistemes en general

Integració de il·luminació, motoritzacions, climatització, ACS, seguretat, audiovisuals i sistemes en general

Programació de sistemes de integració (KNX, Creston, Lutron...)

Programació de sistemes de integració (KNX, Creston, Lutron...)

Sistemes de control orientats a eficiència energètica, habitatge sostenible i PassivHaus

Sistemes de control orientats a eficiència energètica, habitatge sostenible i PassivHaus

Manteniment preventiu i correctiu

Manteniment preventiu i correctiu

Seguretat
Sistemes de intrusió (interna, perimetral...)

Sistemes de intrusió (interna, perimetral...)

Sistemes de vídeo grabació i reconeixement

Sistemes de vídeo grabació i reconeixement

Control d’accessos d’alta eficàcia

Control d’accessos d’alta eficàcia

Disseny i projectes d’instal·lacions d’alta seguretat a mida

Disseny i projectes d’instal·lacions d’alta seguretat a mida

Manteniment preventiu i correctiu

Manteniment preventiu i correctiu

Climatització, calefacció i ACS
Disseny i dimensionament de instal·lacions de clima, calefacció i ACS (aigua calent sanitària)

Disseny i dimensionament de instal·lacions de clima, calefacció i ACS (aigua calent sanitària)

Subministrament, instal·lació i producció de instal·lacions de refigeració, calefacció i ACS

Subministrament, instal·lació i producció de instal·lacions de refigeració, calefacció i ACS

Control e integració de sistemes complexos de AACC i calefacció

Control e integració de sistemes complexos de AACC i calefacció

Manteniment preventiu i correctiu

Manteniment preventiu i correctiu

Equipament
Subministrament i col·locació de marques de disseny i alt acabament estètic

Subministrament i col·locació de marques de disseny i alt acabament estètic

Assessorament tècnic i de disseny d’equipament

Assessorament tècnic i de disseny d’equipament

Posta en marxa d’equips

Posta en marxa d’equips

Manteniment preventiu i correctiu

Manteniment preventiu i correctiu

Telecomunicacions
Disseny i dimensionament de sistemes de xarxa inalàmbrica o coblejada

Disseny i dimensionament de sistemes de xarxa inalàmbrica o coblejada

Sistemes de xarxa d’alta capacitat basats en fibra òptica

Sistemes de xarxa d’alta capacitat basats en fibra òptica

Gestió de continguts i servidors de qualsevol tipus (locals, cloud...)

Gestió de continguts i servidors de qualsevol tipus (locals, cloud...)

Instal·lació i producció de sistemes de centralització de xarxes (racks i sales CPD) i cablejat estructurat

Instal·lació i producció de sistemes de centralització de xarxes (racks i sales CPD) i cablejat estructurat

Sistemes de distribució de ràdio, TV i satèl·lit

Sistemes de distribució de ràdio, TV i satèl·lit

Administració i configuració de sistemes en xarxa i servidors

Administració i configuració de sistemes en xarxa i servidors

Manteniment preventiu i correctiu

Manteniment preventiu i correctiu

Claus en mà
Claus en mà

Claus en mà

Eficiència energètica
Projectes de instal·lacions orientades a aconseguir el títol de casa passiva

Projectes de instal·lacions orientades a aconseguir el títol de casa passiva

Disseny e instal·lació de ventilacions mecàniques amb recuperació de calor

Disseny e instal·lació de ventilacions mecàniques amb recuperació de calor

Calibratge i mesures per la certificació energètica de l’habitatge en instal·lacions

Calibratge i mesures per la certificació energètica de l’habitatge en instal·lacions

Integració de sistemes de control de consums energètics i càrregues elèctriques

Integració de sistemes de control de consums energètics i càrregues elèctriques

Disseny d'instal·lacions orientades a les cases passives

Disseny d'instal·lacions orientades a les cases passives