Parfois

Retails

Adequació interior integral de local existent al centre de Blanes (70 m²), per adequar-lo a la imatge de la marca, seguint el disseny del departament tècnic de la firma.

Treballs d’enderroc. Noves divisions interiors i trasdossats de de cartró guix. Fals sostres de cartró-guix per la zona de ventes, i registrable pel magatzem. Revestiments ceràmics i vinílics per les parets. Paviment vinílic imitació a fusta, col·locat segons imatge corporativa. Tancaments exteriors de vidre i alumini. Rètols exteriors. Instal·lació complerta d’electricitat i d’il·luminació. Instal·lació de climatització i ventilació. Instal·lació de veu, dades i música.