Instal·lacions habitatge unifamiliar a Vilassar

Residencial

Terra radiant per fer calor i fancoils per fer el fred, mitjançant aerotèrmia. Els fancoils incorporen llum ultraviolada per esterilitzar l'aire (free covid). Piscina climatitzada mitjançant aerotèrmia. Caldera de gas natural per fer de suport per la ACS quan s'utilitza el jacuzzi. Tota la climatització, il·luminació, cortines i persianes controlada amb domòtica per fer les escenes desitjades, tant des de dins com des de fora de la casa amb el mòbil. Carregador de cotxe elèctric, renovació d'aire mitjançant intercanviadors de calors sensibles. Ascensor transparent. Centraleta meteorològica gestió amb domòtica de llums, reg, etc. Sistemes de projecció de televisió i fil musical, entre d'altres.