Instal·lació i producció de sistemes de centralització de xarxes (racks i sales CPD) i cablejat estructurat

Telecomunicacions