Hotel Diana, Tossa de Mar

Hoteleria

Climatització Hotel, cuina nova (obra civil i equipament industrial), banys del bar (obra civil, instal·lacions, fusteries i sanitaris), bar (obra civil, equipament industrial, instal·lacions, il·luminació, subministre i instal·lació de mobles i taulells del bar i zona de buffet). Reforma de la recepció amb mobiliari a mida i instal·lacions.