Hotel Delfín, Tossa de Mar

Hoteleria

Reforma del bar, cuina, banys, piscina i terrassa solàrium de coberta: Obra civil, instal·lacions (electricitat, imatge i so, climatització, fontaneria i desguassos), equipament (sanitaris, grifaria, mampares i toldos), fusteria interior i exterior, serralleria, acabats (estuc a la calç i pintura). A la planta baixa, s'ha fet la cuina amb zona de rentat, preparat, quarto fred, càmara frigorífica, vestuaris, magatzems i menjador del personal. També el restaurant amb el bufet s'ha fet obra civil i instal·lacions.