Ferretti

Retails

Adequació interior integral de bar existent per a gelateria amb terrassa. Enderroc, obra civil, instal·lacions d’aigua, electricitat, sanejament, il·luminació, extracció de fums, fil musical i altaveus per exterior, punt wifi per a clients. Reforma de banys. Revestiments i paviments. Tot segons disseny del departament tècnic de la franquícia.

Adequació i sectorització de sala de ball de l’hotel i porta seccional de separació amb zona de gelateria.